Februāris (3)
12 (1) 13 (1) 19 (1)
Marts (2)
06 (2)
Aprīlis (3)
15 (1) 19 (1) 23 (1)
Jūnijs (2)
08 (2)
Jūlijs (2)
19 (1) 29 (1)
Septembris (2)
17 (2)
Novembris (1)
26 (1)
Decembris (1)
25 (1)