Ιανουάριος (9)
03 (1) 18 (1) 23 (4) 28 (2) 31 (1)
Φεβρουάριος (7)
12 (1) 14 (2) 18 (3) 27 (1)
Μάρτιος (6)
05 (1) 20 (2) 28 (2) 29 (1)
Μάιος (2)
15 (1) 24 (1)
Ιούνιος (2)
10 (1) 11 (1)
Ιούλιος (2)
28 (2)
Αύγουστος (3)
15 (1) 16 (1) 23 (1)
Σύνολο hits: 1226276
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 31
Επισκέψεις Χθες: 21
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 774
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 54
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 6