დასაწყისი / გალერეა / LES PEINTURES DE CHRISTINE / Boites à bijoux 15